Category: Kolumna

Kolumna
mirtafraisman_wp

Što me je naučilo moje računalo

Vrijeme je za novi početak! – pomislila sam zureći u prazan ekran svojeg računala očišćenog od svih nepotrebnih podataka. Bolje rečeno, očišćenog od svih podataka.

Više